วัณโรค (TB) คือภาวะติดเชื้อที่มักจู่โจมปอดของคุณ และสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น สมอง และกระดูกสันหลัง และเกิดการติดต่อระหว่างกันได้ จากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Mycobacterium tuberculosis ที่ทำให้เกิดโรคนี้

ประเภทของวัณโรค

วัณโรคคืออะไร

การติดเชื้อวัณโรคไม่ได้หมายความว่าจะต้องเจ็บป่วยเสมอไป โรคนี้มีอยู่ 2 ประเภท:

วัณโรคแฝง คือการที่มีเชื้อโรคอยู่ในร่างกาย แต่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย ผู้ที่มีเชื้อจึงไม่แสดงอาการใด ๆ และไม่เป็นพาหะของโรค แต่เมื่อติดเชื้อ แสดงว่าเชื้อยังคงมีชีวิตอยู่ในร่างกาย และมีโอกาสที่จะแสดงอาการออกมาได้ หากผู้ป่วยเกิดความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เชื้อทำงาน ตัวอย่างเช่น ติดเชื้อเอชไอวี เกิดการติดเชื้อในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผลเอกซเรย์ทรวงอกผิดปกติ หรือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง แพทย์จะให้ยาเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อวัณโรคทำงาน

วัณโรคที่แสดงอาการ เชื้อโรคจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ และทำให้เกิดอาการป่วย ผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่นได้ 90% ของผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่จะป่วยจากการติดเชื้อวัณโรคแบบแฝง

นอกจากนี้การติดเชื้อวัณโรคที่แฝงอยู่หรือแสดงอาาการนั้นอาจทำให้เกิดการดื้อยาได้ คือการที่ยาบางชนิดไม่ได้ผลกับเชื้อแบคทีเรีย

สาเหตุวัณโรค

วัณโรคเกิดจากแบคทีเรียที่แพร่กระจายได้ทางอากาศเช่นเดียวกับโรคหวัด หรือไข้หวัดใหญ่ การติดเชื้อวัณโรคจะเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรค

ปัจจัยเสี่ยงวัณโรค

ผู้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่จะติดเชื้อวัณโรค ได้แก่:

มีเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกในครอบครัวเป็นวัณโรค

ผู้อยู่อาศัย หรือเคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบวัณโรคบ่อย ๆ เช่น รัสเซีย แอฟริกา ยุโรปตะวันออก เอเชีย ละตินอเมริกา และแคริบเบียน

ผู้ที่อยู่ร่วมกับกลุ่มคนที่เป็นวัณโรค หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นพาหะของโรค หรือทำงาน หรืออาศัยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย รวมถึงคนเร่ร่อน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ติดคุก หรืออยู่ในเรือนจำ และผู้ที่ฉีดยาเข้าเส้นเลือด

ผู้ที่ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในโรงพยาบาล หรือบ้านพักคนชรา

ผู้ที่มีอาชีพดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่เสี่ยงจะเป็นวัณโรค

ผู้ที่สูบบุหรี่

 

นี่คือแหล่งที่มาในบทความของเรา

●     https://www.webmd.com/lung/understanding-tuberculosis-basics

●     https://www.cdc.gov/tb/topic/basics/default.htm

●     https://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis-tb/