วัณโรคติดต่อทางไหน

วัณโรคติดต่อทางไหน

แบคทีเรียวัณโรคแพร่ระบาดทางอากาศจากคนสู่คน เชื้อวัณโรคจะแพร่กระจายไปในอากาศเมื่อผู้ป่วยวัณโรคที่ปอดหรือคอ เมื่อไอ พูด หรือร้องเพลง ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดอาจหายใจเอาแบคทีเรียเหล่านี้เข้าไปและติดเชื้อได้

วัณโรคไม่แพร่กระจาย ด้วยการ

●     จับมือกัน

●     รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกัน

●     ใช้ผ้าปูที่นอน หรือที่นั่งในห้องน้ำร่วมกัน

●     ใช้แปรงสีฟันร่วมกัน

●     จูบ

เมื่อคนเราหายใจรับเชื้อวัณโรคเข้าไป แบคทีเรียจะเข้าไปอยู่ในปอดและเริ่มขยายจำนวน จากนั้นเชื้อจะเคลื่อนผ่านเลือดไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ไต กระดูกสันหลัง และสมอง

โรควัณโรคในปอด หรือลำคอสามารถแพร่เชื้อได้ไปยังผู้อื่นได้ แต่วัณโรคในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ไต หรือกระดูกสันหลังมักไม่แพร่เชื้อ

ผู้ป่วยวัณโรคมักแพร่เชื้อไปยังผู้ที่อยู่ใกล้ชิดทุกวัน ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมห้องเรียน

 

นี่คือแหล่งที่มาในบทความของเรา

●     https://www.webmd.com/lung/understanding-tuberculosis-basics

●     https://www.cdc.gov/tb/topic/basics/default.htm

●     https://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis-tb/

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these