วัณโรครักษาหายไหม รู้ตัวได้อย่างไรว่าเป็นวัณโรค

วัณโรครักษาหายไหม รู้ตัวได้อย่างไรว่าเป็นวัณโรค

หากสงสัยว่าตนเองเป็นวัณโรค ควรสังเกตอาการและสัญญาณของวัณโรค ดังต่อไปนี้:

●     ไอแรงเป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ขึ้นไป

●     เหงื่อออกมากตอนกลางคืน

●     ไอเป็นเลือด หรือมีเสมหะ

●     เจ็บหน้าอก

●     รู้สึกเหนื่อยล้า

●     น้ำหนักลด ไม่อยากอาหาร

●     ไข้และหนาวสั่น

แพทย์อาจทดสอบทางผิวหนัง หรือตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์วัณโรค และส่งตัวอย่างเสมหะเพื่อการเพาะเชื้อและวินิจฉัยวัณโรคได้อย่างชัดเจน

จะรู้ได้อย่างไรว่าวัณโรครักษาหายไหม วัณโรคเข้าสู่ระยะติดต่อได้อย่างไร

การรักษาวัณโรคทั้งระยะติดเชื้อ ระยะแสดงอาการ และระยะวัณโรคแฝงเกี่ยวข้องกับการใช้ยาต้านวัณโรคหลายชนิด (เช่น isoniazid [Nydrazid, Laniazid, INH], rifampin [Rifadin], rifapentine [Priftin], ethambutol [Myambutol], pyrazinamide) ซึ่งมักต้องใช้ในการรักษาร่วมกันนาน 6 – 9 เดือน แพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล เนื่องจากแบคทีเรียบางสายพันธุ์อาจดื้อยาบางชนิดได้ บางคนอาจไม่เป็นพาหะของโรคหลังจากรักษาด้วยยาไปประมาณ 2 สัปดาห์ หรือในระหว่างการรักษา แต่นักวิจัยบางคนแนะนำว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่านั้น (เป็นเดือน) จนกว่าผู้ป่วยจะไม่สามารถเป็นพาหะของโรคได้ อาการที่ลดลงหรือไม่แสดงอาการ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะอาจไม่เป็นพาหะของโรคได้ แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไป

 

นี่คือแหล่งที่มาในบทความของเรา

●     https://www.webmd.com/lung/understanding-tuberculosis-basics

●     https://www.cdc.gov/tb/topic/basics/default.htm

●     https://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis-tb/

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these