วัณโรคอาการเป็นอย่างไร

วัณโรคอาการเป็นอย่างไร

แม้ว่าร่างกายของบางคนจะได้รับเชื้อแบคทีเรียวัณโรคได้ แต่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะสามารถป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยได้ ด้วยเหตุนี้แพทย์จึงให้ความแตกต่างระหว่าง:

วัณโรคแฝง ผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรค แต่เชื้อไม่ทำงานและไม่ก่อให้เกิดอาการใด ๆ วัณโรคแฝงหรือวัณโรคที่ไม่แสดงอาการ เป็นการติดเชื้อวัณโรคที่ไม่ติดต่อ แต่วัณโรคที่แฝงตัวอยู่สามารถแสดงอาการได้ทุกเมื่อ จึงควรเข้ารับการรักษา

วัณโรคที่แสดงอาการ เรียกผู้ป่วยวัณโรค ในกรณีผู้ป่วยส่วนมากจะเป็นพาหะแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ อาจมีอาการได้นานหลายสัปดาห์ หรือเป็นปีหลังจากได้รับเชื้อแบคทีเรียวัณโรค

สัญญาณและอาการของวัณโรคที่แสดงอาการ ได้แก่ :

●     ไอติดต่อกันนนาน 3 สัปดาห์ขึ้นไป

●     ไอเป็นเลือดหรือมีมูกปะปน

●     เจ็บหน้าอก หรือรู้สึกปวดเวลาหายใจหรือไอ

●     น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

●     เหนื่อยล้า

●     ไข้

●     เหงื่อออกมากตอนกลางคืน

●     หนาวสั่น

●     สูญเสียความอยากอาหาร

วัณโรคอาจส่งผลต่อส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ไต กระดูกสันหลัง หรือสมอง การแสดงอาการของวัณโรคนอกปอดอาจแตกต่างกันไปตามอวัยวะที่เกี่ยวข้อง  ตัวอย่างเช่น วัณโรคกระดูกสันหลังอาจทำให้เกิดอาการปวดหลัง และวัณโรคที่ไตอาจทำให้ปัสสาวะเป็นเลือด

เมื่อใดมี่ควรไปพบแพทย์

ควรไปพบแพทย์หากผู้ป่วยมีไข้ น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ เหงื่อออกมากตอนกลางคืน หรือมีอาการไอติดต่อกันนาน ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนบ่งชี้ถึงอาการของวัณโรค แต่ก็อาจเกิดจากโรคอื่น ๆ ได้เช่นกัน จึงควรไปพบแพทย์ในกรณีที่คิดว่าเคยสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคมาก่อน

ผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มในการติดเชื้อวัณโรคที่แฝงอยู่ ได้แก่ผู้ที่:

●     มีเชื้อเอชไอวี / เอดส์

●     ใช้ยา IV

●     ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

●     มาจากประเทศที่พบวัณโรคบ่อย ๆ เช่นประเทศในแถบละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย

●     อาศัยหรือทำงานในพื้นที่ที่พบวัณโรคได้บ่อย เช่นเรือนจำ หรือสถานพยาบาล

●     ทำงานด้านการดูแลสุขภาพ และรักษาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรค

●     เป็นเด็กที่สัมผัสกับผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงเป็นวัณโรค

ผู้ป่วยวัณโรคมักแพร่เชื้อไปยังผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้ทุกวัน ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมห้องเรียน

 

 นี่คือแหล่งที่มาในบทความของเรา

●     https://www.webmd.com/lung/understanding-tuberculosis-basics

●     https://www.cdc.gov/tb/topic/basics/default.htm

●     https://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis-tb/

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these