สุขภาพ

สุขภาพ

วัณโรครักษาหายไหม รู้ตัวได้อย่างไรว่าเป็นวัณโรค

หากสงสัยว่าตนเองเป็นวัณโรค ควรสังเกตอาการและสัญญาณของวัณโรค ดังต่อไปนี้: ●     ไอแรงเป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ขึ้นไป ●     เหงื่อออกมากตอนกลางคืน ●     ไอเป็นเลือด หรือมีเสมหะ ●     เจ็บหน้าอก ●    

สุขภาพ

วัณโรคอาการเป็นอย่างไร

แม้ว่าร่างกายของบางคนจะได้รับเชื้อแบคทีเรียวัณโรคได้ แต่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะสามารถป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยได้ ด้วยเหตุนี้แพทย์จึงให้ความแตกต่างระหว่าง: วัณโรคแฝง ผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรค แต่เชื้อไม่ทำงานและไม่ก่อให้เกิดอาการใด ๆ วัณโรคแฝงหรือวัณโรคที่ไม่แสดงอาการ เป็นการติดเชื้อวัณโรคที่ไม่ติดต่อ แต่วัณโรคที่แฝงตัวอยู่สามารถแสดงอาการได้ทุกเมื่อ จึงควรเข้ารับการรักษา วัณโรคที่แสดงอาการ เรียกผู้ป่วยวัณโรค ในกรณีผู้ป่วยส่วนมากจะเป็นพาหะแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ อาจมีอาการได้นานหลายสัปดาห์

สุขภาพ

วัณโรคติดต่อทางไหน

แบคทีเรียวัณโรคแพร่ระบาดทางอากาศจากคนสู่คน เชื้อวัณโรคจะแพร่กระจายไปในอากาศเมื่อผู้ป่วยวัณโรคที่ปอดหรือคอ เมื่อไอ พูด หรือร้องเพลง ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดอาจหายใจเอาแบคทีเรียเหล่านี้เข้าไปและติดเชื้อได้ วัณโรคไม่แพร่กระจาย ด้วยการ ●     จับมือกัน ●     รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกัน ●     ใช้ผ้าปูที่นอน หรือที่นั่งในห้องน้ำร่วมกัน

สุขภาพ

วัณโรคในเด็กคืออะไร

วัณโรค (TB) คือการติดเชื้อ (เรื้อรัง) ที่เกิดจากแบคทีเรีย การติดเชื้อมักเกิดขึ้นในปอด แต่อวัยวะอื่น ๆ เช่น ไตกระดูกสันหลัง หรือสมองก็อาจได้รับผลกระทบด้วย วัณโรคมักแพร่ระบาดทางอากาศผ่านละอองที่มาจากการหายใจ หรือไอ เด็กสามารถติดเชื้อแบคทีเรียวัณโรค และไม่มีอาการของโรค