สุขภาพ

สุขภาพ

วัณโรคติดต่อทางไหน

แบคทีเรียวัณโรคแพร่ระบาดทางอากาศจากคนสู่คน เชื้อวัณโรคจะแพร่กระจายไปในอากาศเมื่อผู้ป่วยวัณโรคที่ปอดหรือคอ เมื่อไอ พูด หรือร้องเพลง ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดอาจหายใจเอาแบคทีเรียเหล่านี้เข้าไปและติดเชื้อได้ วัณโรคไม่แพร่กระจาย ด้วยการ ●     จับมือกัน ●     รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกัน ●     ใช้ผ้าปูที่นอน หรือที่นั่งในห้องน้ำร่วมกัน

สุขภาพ

วัณโรคในเด็กคืออะไร

วัณโรค (TB) คือการติดเชื้อ (เรื้อรัง) ที่เกิดจากแบคทีเรีย การติดเชื้อมักเกิดขึ้นในปอด แต่อวัยวะอื่น ๆ เช่น ไตกระดูกสันหลัง หรือสมองก็อาจได้รับผลกระทบด้วย วัณโรคมักแพร่ระบาดทางอากาศผ่านละอองที่มาจากการหายใจ หรือไอ เด็กสามารถติดเชื้อแบคทีเรียวัณโรค และไม่มีอาการของโรค